Referanser

DENNE SIDEN OPPDATERES

 

Hilde Bremnes
Oppvekst- og barneverndirektør
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

´´Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ved flere anledninger engasjert Sigurd Gjerde Jakola til å holde innlegg på fagdager/konferanser hvor retten til et trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse mot krenkelser som mobbing og trakassering mv har vært tema. Sigurd har stått frem med god, sterk og engasjert formidling av egne opplevelser i skolen. Hans beskrivelser, refleksjoner og synspunkter har vært inspirerende og engasjerende, og har bidratt til både dialog, meningsutveksling og ettertanke om viktigheten av at alle barn får oppfylt sin rett til å ha det trygt og godt på skolen.´´
September 2019